МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСTВО - КРАНЕВО 2017Годишна Конференция на Асоциацията на Хореографите в България за 2016 г.

Годишната Конференция на Хореографите в България се проведе на 17. 09. 2016 г. в град Габрово.

Община Габрово бе обявена като официален партньор на конференцията на сдружение „Асоциация на хореографите в България“.

При откриването на конференцията г-н Христо Димитров - председател на сдружението, отбеляза, че това е един полезен форум за общуване и обмяна на идеи.

Участниците в конференцията заседаваха и взеха активно участие за решаване на наболели въпроси и теми, касаещи хората от бранша.


Бяха обсъдени предложения на хореографи от цяла България и взети важни решения.

Всички участници се съгласиха единодушно, че конференцията се открояваше с отличната организация и високото професионално равнище, и си обещаха, че ще се видят пак на следващата конференция.

Благодарим за любезното съдействие, подкрепа и партньорство на община Габрово и лично на кмета на общината, г - жа Таня Христова.