ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА

  • да защитава правата и идеите на членовете си
  • да брани интересите на хореографската гилдия
  • да организира срещи, обучения, семинари и фестивали
  • да учреди нови, несъществуващи досега награди за личностно и колективно творчество
  • да привлече към идеята всички хореографи в България и зад граница
  • да обедини хореографи от всички жанрове