Ако отговаряте на изискванията за членство и искате да станете част от АХБ (Сдружение „Асоциация на хореографите в България“), моля, изтеглете двата приложени файла и ги попълнете, подпишете, сканирайте и изпратете на имейл: [email protected].

Членският внос се заплаща по следната банкова сметка:

Сдружение „ Асоциация на хореографите в България”

IBAN: BG23STSA93000022594371 

BIC: STSABGSF

Банка ДСК