Списък на членовете на сдружение „Асоциация на хореографите в България“

актуализиран към 11.05.2021 г

 1. Аделина Пещерска – ръководител и хореограф на ДФА „Чепинче“ към ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – гр. Велинград, ПАНПТ „Чепино“ към ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1905г.“ – гр. Велинград и на ТК „Надежда“ – гр. Велинград. Организатор на Национален фестивал „Пролетно хоро“ – гр. Велинград
 2. Александър Цветков – основател и гл. худ. ръководител на ТШ„Цветков“ – гр. Козлодуй, секретар на НЧ „Яким Деспотов-1899г.″ – с. Гложене, общ. Козлодуй
 3. Александър Жечев – преподавател по български народни танци в Клуб за народни танци „Моряците“
 4. Алина Георгиева – изпълнител в НФА „БЪЛГАРЕ“, ръководител на ФА „ИСКРИ“ към Дом на културата „Искър“ – гр. София
 5. Ангелина  Арбова – преподавател по народни танци в НУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил
 6. Бистра Бъчварова
 7. Бонка Бонева – ръководител на ДТС „Търновче“ – гр. Велико Търново и на ТК „Търновград“ – гр. Велико Търново
 8. Борис Иванов – хореограф на АНПТ „Мадара“ – гр. Шумен, ТС  „Луди Млади“ и КНХ „Борев“ –  гр. Шумен, ТС „Лудоселци“ – с.  Дибич, общ. Шумен
 9. Боряна Маринова – хореограф на ЮТС „Изворче”, ДТС „Ореховче” и Автентичен състав „Оряховски ритми” – гр. Оряхово
 10. Боряна Иванова – гл. худ. ръководител на ДТА „Веселяче“ – гр. Шумен  и хореограф на АНПТ „Шумен“ – гр. Шумен
 11. Валентин Иванов – преподавател по БНТ в 144 СУ  „Народни будители” – гр. София, хореограф към общ. Челопеч,  основател и хореограф на КБНТ  „Хармония” – с. Челопеч, хореограф и худ. ръководител на ТШ „Благовец“ и ТШ „Сборенка“ – гр. София
 12. Васил Георгиев – хореограф във ФА „Бобов дол“ –  гр. Бобов дол и ДЮФА „Пиринска китка“ – гр. Благоевград, основател на ТК „Зуница“ – гр. Бобов дол и гр. Благоевград
 13. Венцислава Еленска – гл. худ. ръководител и режисьор-хореограф на ФТА „Иглика“ – ЦПЛР-ОДК  – гр. Пловдив, Танцов театър „Хей-хоп“, ръководител на Формация „Поколение“    
 14. Веса Тонова –
 15. Весела Симеонова – студент в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив
 16. Габриела Ламбрева – артист-балетист в АНПТ „Пазарджик”, ръководител на ТК “ЗАРАФЛЪК” –  гр. Пазарджик
 17. Галина Ангелова –    
 18. Георги Карабахчиев – балетмайстор на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – гр. Пловдив
 19. Георги  Гаров –
 20. Георги Ламбрев – артист-балетист в АНПТ “Пазарджик”, ръководител на ТК “Хороводна танцувалня” – гр. Пазарджик
 21. Георги Христов –
 22. Георгина Джендова
 23. Гергана Ламбрева – балет-майстор в АНПТ “Пазарджик”, ръководител и основател на ТС при НЧ „Просвета-1929г.” – с. Мало Конаре
 24. Гергана Атанасова – основател и хореограф на ТК„Сияние” – гр. Пловдив
 25. Данаил Атанасов – артист-балетист във ФА „Пирин“ – гр. Благоевград, Хр. Пр. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. Хореограф в НЧ „15 септември-1903-1909г.“ – гр. Разлог, ДТС „Разложанче“, ТК „Мехомия“, ПТС „Перун“ – гр. Разлог. Хореограф в НЧ „Просвета-1927г.“ – с. Добърско, ДТС „Айгидик“ и ТК „Аспри“ – с. Добърско, общ. Разлог
 26. Данаил Илиев –
 27. Даниел Костов – гл. худ. ръководител на ФТА „На мегдана“ –  гр. София
 28. Даниела Колева –
 29. Дария Михалкова – преподавател по хореография в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище, хореограф на детски и младежки ТА „Хоро” – гр. София, хореограф в НЧ „Г.С. Раковски” – гр. София и на ТШ „Хоро” – гр. Перник и гр. Божурище. Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1922г.“ – гр. София
 30. Деана  Петкова-Топалова –  хореограф-педагог при  НЧ „ЖАР-2002г.″ гр. Казанлък, ръководител на КНХР „ЖАР“, ФА„Палавници“, ТФ „Луди Млади“, ТК „От извора“ – с. Овощник
 31. Дилян Желязков –
 32. Дилян  Галев –
 33. Диляна Курдова – хореограф и изследовател на традиционния български и балкански фолклор, експерт европейски проекти – гр. София
 34. Диляна Диканска –
 35. Димитрина Узунова – ръководител и хореограф на ДТС „Венче“, ФФ„Омая“, ТФ „Магията на фолклора“ − гр. Шумен  и хореограф към четири детски градини
 36. Димитър Карчев – танцьор в АНПТ „Дунав“ – гр. Видин, гл. худ. ръководител на ФА„Цвят“ и школите към НЧ „Цвят-1870г.“ – гр. Видин
 37. Димитър Шопов – основател и хореограф – режисьор на ТК „Абракс“ – гр. Дупница.
 38. Димо Енев –
 39. Евгения  Гордиенко – преподавател на 5 ОУ „Иван Вазов“ –  гр. София, хореограф в ДТА „Искрица“ към НЧ „Витоша-1951г.″ – гр. София
 40.  д-р Евгения Грънчарова – етнохореолог, фолклорист в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, хореограф и худ. ръководител на Ансамбъл „Русаля“ при НЧ „Мироско Райчев-1927г.″ –  с. Горни Богров, ФТК „Лилия“ при НЧ „Бачо Киро-1945г.″ –  гр. София
 41. Евелина  Павлова – основател и гл.  худ. ръководител на ПА „Фолклорика“ –  гр. София, основател и управител на ШНТ „Фолклорика“ – гр. София
 42. Елена Тетева – худ. ръководител и хореограф на ПТС „Детство“ при Общински детски комплекс – гр. Пазарджик
 43. Емилия Иванова –
 44. Жанета Иванова –   основател и гл. худ. ръководител на ПТФ „Траке”, гл. худ. ръководител и хореограф на ДЮФТА „Южняче” при НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924г.” – гр. Стамболийски, секретар на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924г.” – гр. Стамболийски                             
 45. Зорница Петрова Пенева 
 46. Зоя Велкова –  основател, хореограф и ръководител на ТФ „Хорце“ – гр. Пазарджик, организатор на ежегодния  международен танцов фестивал „Тракийска броеница“ – гр. Пазарджик, представител за България на  World Festival Association – WOFA
 47. Ивайло Иванов –  Доцент доктор в Катедра „Изкуства“, специалност „Хореография“ при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – гр. Варна, хореограф на Академичния танцов театър при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“,  художествен ръководител на Представителен танцов ансамбъл при Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – гр. Варна, Творчески директор на ансамбъл „Българин“  
 48. Ивайло Николов – ръководител на ШНТ „Веселите шопи“ – гр. София
 49. Ивайло Георгиев –
 50. Иван Андров – хореограф-педагог и  гл.  худ. ръководител на ПТС „ЧАВДАР“ при младежки дом гр. Пазарджик
 51. Иван К. Иванов –                        
 52. Иван М. Иванов – ръководител и хореограф на ДЮФТА „Детелина“ и ФТК „Детелина“ – гр. Шумен
 53. Илия Йовчев – помощник-хореограф и танцьор в Ансамбъл „Гайтан“ – гр. Първомай, общ. Петрич, гл. худ. ръководител на ТС „Подгорие“ и КБНХ „Подгорие“ към НЧ „Антон Попов-1952г.″ – с. Скрът, общ. Петрич
 54. Илияна Атанасова – преподавател на български народни танци в Клуб за народни танци „Моряците“, хореограф на ДТА „Малките морячета“
 55. Илонка Неделчева – гл. худ. ръководител на ФТА „Разград“ и КНТ при НЧ „Напредък-1901г.“ – гр. Разград, ръководител на детска танцова студия „Капанче“
 56. Йовчо Георгиев – старши експерт и хореограф при Общински младежки дом  – гр. Перник, худ. ръководител на ДЮФА „Чудно Оро“   и хореограф-инструктор в Танцова къща „Приятели чрез танца“ при Сдружение „Дай,бабо огънче“ – гр. Перник
 57. Йонко Кехайов – хореограф и управител на Клуб по балкански танци ,,Асеница“ – гр. Асеновград и ТФ,,Мила“ – гр. Пловдив
 58. Йордан Зеленгоров – основател и гл. худ. ръководител на ФТА „Загоровче“ – гр. Септември
 59. Йордан Николов –           
 60. Ирена Станева – старши учител, танцово изкуство на ТА „Българче“ към ЦПЛР-ОДК –  гр. Варна
 61. Калина Марянска – хореограф-педагог, режисьор, създател и хореограф на ФА „Веселие“ – гр. Симитли, хореограф на АНПТ „Малешевци“ – с. Микрево, общ. Струмяни, създател и гл.  худ. ръководител на Денс-клуб „Бонита“ и Мажоретен състав – гр. Симитли
 62. Калинка Пушкарова – худ. ръководител на ТА „Балканска младост“ – гр. Етрополе, преподавател в СУ „Христо Ясенов“ и худ. ръководител на КНТ „Етрополска китка“ – гр. Етрополе
 63. Катя Гинева-Кайрякова –
 64. Катя Крумова – ръководител  на ГХТ „Балкански извор“ – гр. Троян
 65. Кирил Амбарков – създател и гл. худ. ръководител на ДЮШ „Рила“ и ФТА „Рила“ – гр. Дупница, ръководител на любителски групи в с. Ресилово, общ. Сапарева баня и в гр. Самоков
 66. Коста Каракашян – режисьор, хореограф и творчески директор на Studio Karakashyan
 67. Костадин Низамов – хореограф на ПАНПТ „Пазарджик“ –  гр. Пазарджик, хореограф в ДЮФА „Елица“ –  гр. Пазарджик
 68. Красимир Савов – ръководител и хореограф на ДТС „Звънче“ при НЧ „Тодор Петков“ – гр. Шумен и ансамбъл за автентичен фолклор „Дядо Драгой“ – с. Драгоево, общ. Велики Преслав
 69. Кремена Шопова – председател на Българска Федерация по Спортни и Танцови Дисциплини (БФСТД) и Асоциация за изкуства, спорт и образование „ЕРА-3000”. Организатор на „Световна танцова квалификация „DanceStar““ в България, Национален танцов конкурс „PLOVDIV OPEN” –  гр. Пловдив, Световна морска арт-олимпиада „Хармония и сила” – гр. Созопол, Балканска танцова спартакиада за купа „Търновска царица” – гр. Велико Търново.
 70. Кристина Маркова – хореограф в КНТ „Моряците“ и ДТА „Малките морячета“ – гр. Варна
 71. Крум Моралиев – артист-балетист във ФА „Пирин“ – гр. Благоевград, ръководител на ТК „Филиграни“ към НЧ „Димитър Благоев-1925г.″ – гр. Добринище, ТС към НЧ „Западнородопски лъч-1906г.″ – с. Елешница, общ. Разлог
 72. Лилия Стойнова – ръководител на ФА „Сивек“ – гр. Габрово и на КНТ „Играорци“ – гр.Габрово
 73. Лора  Новоселска –
 74. Любомир Марянски – хореограф-педагог, режисьор, създател и гл. худ. ръководител на ФА „Веселие“ – гр. Симитли, гл. худ. ръководител на АНПТ „Малешевци“ – с. Микрево, общ. Струмяни, хореограф на ДТС „Веселяче“ и ТК „Перуника“ – гр. Кресна. Създател, организатор  и  директор на Международния фестивал за Фолклорни клубове „ШАРЕНА СТОМНА“ – гр. Добринище, арт  директор  на МФФ „Малешево пее и танцува“ – с. Микрево
 75. Людмила Александрова – основател и гл.  худ. ръководител на ФТГ „НЕДА“, преподавател по хореография в 16 ОУ „Райко Жинзифов“ – гр. София, преподавател по хореография в Частно британско училище – гр. София
 76. Маргарита Караджова –  основател и гл. худ. ръководител на ДЮФА „Елица“ – гр. Пазарджик, ръководител на КНХ „Елица“ – гр. Пазарджик
 77. Мариана  Малчева  –   хореограф и худ. ръководител на ФФ „Полянци“  – гр. Полски Тръмбеш,  основател и худ. ръководител на ФК „Луди Млади“ –  гр. Полски Тръмбеш, лектор на часове по хореография в ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново         
 78. Марио Гергинов –
 79. Мария Бензарова –  гл. худ. ръководител и хореограф на Представителен мажоретен състав – гр. Панагюрище, ръководител на ТК „Луда Яна“ – гр. Панагюрище, ТК „Шарена броеница“ – с. Оборище, общ. Панагюрище, ТК „Детелина“ – с. Величково, общ. Пазарджик
 80. Мария Иванова  – основател и   ръководител на СНЦ Клуб за народни хора и танци „Марица“ – гр. Първомай
 81. Мария Малешкова – преподавател на български народни танци в Клуб за народни танци „Моряците“
 82. Мария Терзийска –
 83. Мартин Петров –
 84. Мартин Петков – хореограф-педагог при НЧ „ЖАР-2002г.″ гр. Казанлък, ръководител на ФА „Палавници“, ТФ „Луди Млади“, КНХР „ЖАР“ – гр. Казанлък
 85. Мая Бърдарова – основател и хореограф на КНТ „Жътвари“ – гр. Добрич
 86. Милана  Сивкова – ръководител на Клуб „Алтоне“, Клуб „Рипни Калинке“, Клуб „Мъниста“, Клуб „Венче“ – гр. Смолян, Танцов клуб „Родопчанка“ – с.Рибница и Танцов клуб „Рипни-тропни“  – с.Елховец
 87. Милена Налбантова – управител и хореограф на Сдружение „СК РОНА“, посланик на WADF  за България, председател на УС на „Съюза на организациите за любителско изкуство“ (СОЛИ)
 88. Митко Михалков – преподавател по хореография в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище, хореограф на детски и младежки ТА „ХОРО”,  хореограф на ТШ „Хоро” – гр.  София,  гр. Перник и гр. Божурище         
 89. Михаил Митрев – ръководител и хореограф на ТС „Празник“ към ЦПЛР –  гр. Сандански, основател и ръководител на ШНТХ „Македонска хубост“ –  гр. Сандански, учител по СИП – Народни танци в 03 ОУ  „Христо Ботев“ –  гр. Сандански
 90. Надежда Пенчева-Бикова – артист-балетист в АНПТ „Пазарджик“ и хореограф на подготвителна група в ДЮФА „Елица“ – гр. Пазарджик
 91. Надежда Камбурова – основател и ръководител на ТК „Надежда“ – гр. Велинград, ДТК „Ритмика“ към ОУ  „Неофит Рилски“ – гр.  Велинград и основател на  ДТК „Еленско краище“ към ОУ „Неофит Рилски“ – гр.  Костандово
 92. Нели Карабахчиева –  преподавател по хореография в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив, основател и управител  на Сдружение „Фолклорен свят – Седенчица“ – гр. Пловдив, хореограф и ръководител на ФТК „Седенчица“  и Ансамбъл „Седенчица“ – гр. Пловдив
 93. Нели  Денева – гл. худ. ръководител на ДФТА „Калинка Вълчева“ при НЧ „Димитър Дончев-Доктора – 1893г.″ – гр. Тервел, председател на Сдружение „Добруджанци Тервел“ – гр.Тервел, ръководител на КНТ „Добруджанци“ – гр. Тервел
 94. Нестор Несторов –  председател на НЧ “Витоша-1951″ – гр. София и създател на Фолклорен танцов ансамбъл „София – 6“, почетен председател на Международен фолклорен фестивал „Витоша“    
 95. Николай Несторов – гл. худ. ръководтел и хореограф на Фолклорен танцов ансамбъл „София – 6“, ръководител на танцов клуб „Вито хоро“, директор на Международен фолклорен фестивал „Витоша“
 96. Николай Цветков –
 97. Николая Димитрова –   хореограф, балетист-танцьор на свободна практика  
 98. Нина Велева  –
 99. Павлина Панайотова – ръководител на Клуб „Орисия“, ДТС „Незабравка“ и на ДТС „Чаровници“ – гр. Левски
 100. Павлина Кълчишкова – худ. ръководител на ТС „Лудо Младо“ при НЧ „Напредък-1870г.“ – гр. Лясковец, Клуб и ДТС „Лудо Младо“ – гр. Лясковец
 101. Павлина Петрова –
 102. Петър Ангелов  – основател, хореограф и гл. худ. ръководител на ПФА „ШЕВИЦА”- гр. София
 103. Петър Белчев – хореограф, ръководител танцово изкуство на ФА „Палавници“, ТФ „Луди Млади“, КНХР „ЖАР“ при НЧ „ЖАР-2002г.″ – гр. Казанлък
 104. Петър  Петърчев – хореограф на ФА „Сидер Войвода“ към НЧ „Напредък-1869г.“ и ръководител на ТФК „Балканика“ – гр. Горна Оряховица
 105. Пламена Моралиева – докторант и асистент в катедра „Българска народна хореография“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
 106. Преслава  Димитрова – хореограф в КНТ „Моряците“ – гр. Варна, хореограф Професионална танцова формация Моряците
 107. Радка Целова – секретар на НЧ „Надежда-1906“ – с.Раковица, обл. Видин, ръководител на ТС за автентичен фолклор „Шарен чорап“ – с.Раковица, обл. Видин и ТС „Кулчене“ – гр. Кула
 108. Радослав Новаков –
 109. Ралица Иванова –  хореограф в 144 СУ „Народни будители“ – гр. София
 110. Румен Радев –
 111. Светослав Митев –
 112. Севдалина Атанасова –
 113. Снежа Иванова –
 114. Станимир Иванов –
 115. Стела Иванова –
 116. Стелияна Славова –
 117. Стефан Иванов – гл. худ. ръководител на АНПТ „Славей“ – гр. София, хореограф в КБНТ „Body Folk” – гр. София. КНТ „Body Folk” е главен организатор на Национален музикален и танцов конкурс ”Пиленце пее” –  гр. София, Международен фестивал на клубовете за български танци и любителски ансамбли „От Трън по-убаво нѐма” – общ. Трън, обл. Перник
 118. Стефан Петров –
 119. Стоян Петров  –
 120. Таня Димитрова – основател и худ. ръководител на ПТС „Чудесия” към Младежки дом гр. Пазарджик
 121. Таня  Александрова – основател и ръководител на КБХТ „Тракийци“ –  гр. Стара Загора
 122. Теодор Димитров  – ръководител и хореограф на формация „Димитров“ – гр. Нова Загора
 123. Тодорка Петкова – хореограф-педагог, ръководител направление „Фолклор“ при НЧ „ЖАР-2002г.″ – гр. Казанлък
 124. Тома Карапаунов –
 125. Христо Стойнов – ръководител на ТК „Зорница“ – гр. Трявна и на КНТ „Играорци“ – гр. Габрово
 126. Цвети Асенова – ръководител на балет „Криция“ при НЧ „Витоша“ – гр. София
 127. Цветозар Зеленогоров – ръководител на ФТА „Загоровче“ –  гр. Септември
 128. Цветомира Гълъбова –  основател на ТШ „Терпсихора“ за модерни и арт танци – гр. Пловдив и гл. худ. ръководител на Професионален състав за вариететно изкуство „ДЕНС ШОУ РЕСПЕКТ“ – гр. Пловдив 
 129. Яни Янков –
 130. Яница Атанасова – танцьор и хореограф, преподава модерни танцови техники в Jaying university –  Китай, част от екипа на департамент „Театър“ на Нов Български Университет