ОБРЪЩЕНИЕ

от Христо Ив.  Димитров до членовете на сдружение „Асоциация на хореографите в България“

          Уважаеми колеги,

          Пандемията Covid-19 отмина, фестивалния период също и смятам, че е време да се активизираме.

          Ето защо УС на АХБ свиква годишно Общо събрание на 26.11.2022 г. (събота) от 11:00 часа, в гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ“ № 41– в зала № 1 на ОКИ ДК „Красно село“.

          Освен всички наболели въпроси, които ще обсъдим, ще предложа да създадем най-грандиозния фолклорен проект правен в България, в който ще участват ансамбли, състави, клубове и формации ръководени от членове на Асоциацията. Това произведение ще излезе от името на АХБ и ще бъде представяно всяка година на 29 април в зала 1 на НДК (или на дата, която ние решим).

          Тогава ще връчваме и статуетките „Златна муза“.

          След края на събранието ще проведа семинар-обучение на тема: „Творчество, маркетинг и управление на изкуството в 21-ви век“, в което ще разкрия всички тайни и методиката на работата ми през последните двадесет години. За членовете на АХБ семинарът ще бъде безплатен.

          Ще се радвам да бъдем отново заедно и да работим за развитието на танцовото изкуство в България!

С уважение:

Христо Ив. Димитров

Всички членове трябва да са получили и официалната си покана на имейла си. Ако сте член на АХБ и не сте получили покана, моля да ни уведомите.